Weet jij wie er achter het droomdeurtje woont?

De unieke vriendschap met hun eigen droomvriendje moedigt kinderen aan tot interactie en het uiten van hun emoties.

Droomdeurtjes geven kinderen een steuntje in de rug en zijn hierdoor goed inzetbaar bij het vergroten van het zelfvertrouwen, maar ook het reduceren van faalangst en onrust.

Het eigen droomvriendje leeft met kinderen mee en geeft ze complimentjes, moed om iets dappers te doen of het vertrouwen dat alles goedkomt in lastige situaties. Via briefjes en/of tekeningen laten ze weten hoe het met ze gaat en hoe ze hun dag beleven. Kinderen leren hierdoor hun gedachten en gevoelens te rangschikken, te uiten en/of te verwoorden. Dit komt ten goede aan de verwerking van indrukken van alledag en voorkomt het opkroppen van emoties.

Droomdeurtjes zijn een prettig hulpmiddel om kinderen tot rust te laten komen na een drukke dag. Ze vormen een rustpuntje op een fijne plek waar kinderen zich even af kunnen sluiten van de wereld en prikkels kunnen verwerken. Wanneer kinderen overprikkeld thuiskomen is het fijn om samen een brief of tekening voor het elfje of draakje te maken dat achter het Droomdeurtje woont. Hierin kunnen dan alle gebeurtenissen van de dag op een rijtje worden gezet. Zo ontstaat er overzicht en rust.

Ook kan het Droomdeurtje effectief worden ingezet bij het bieden van een fijne dagstructuur. Zo kan er aan het begin van de dag een brief of tekening voor het elfje of draakje worden gemaakt met alle activiteiten die op deze dag plaats gaan vinden.

Hiernaast biedt een Droomdeurtje ondersteuning en veiligheid in het omgaan met veranderingen. Voor kinderen kan een verandering in het dagelijkse leven een heftige gebeurtenis zijn. Het is dan fijn dat hun eigen droomvriendje met ze meeleeft door ze lieve post te sturen en ze aan te moedigen of juist gerust te stellen. Doordat kinderen zelf ook post in de vorm van briefjes of tekeningen naar hun droomvriendje sturen, krijgen ouders inzicht in de zaken die belangrijk voor het kind zijn en kunnen ze hier gerichter op inspelen.


Laatste berichten